CHÚNG TÔI LÀM G̀ ?

 

 

CÁC VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM...

 

Từ năm 1990... 

- 21 đợt công tác qua khắp Việt nam, từ Bắc xuống Nam. 

- 100 bác sỹ chuyên khoa, y tá và nhân viên tương tự y tế đă t́nh nguyện sang giúp tại chỗ, để huấn luyện nhân viên và săn sóc bệnh nhân. 

- Hơn 80 tấn thiết bị, dụng cụ và thuốc men đă được chuyển tới Việt nam. 

 

CÁC VIỆC LÀM Ở PHÁP... 

 

- Nhằm quyên vốn và giới thiệu hội. 

- Các buổi tŕnh diễn văn nghệ và thông tin đă được làm tại các tỉnh Grasse, Mandelieu, Le Cannet, Peymeinade, Mouans-Sartoux, Golf-Juan, Belgentier, Sanary và Paris... 

- Những buổi này đă được hưởng sự tham dự nhă ư miễn phí của nhiều nhóm kịch và nhẩy múa tài tử, cũng như ca sỹ và nhiếp ảnh nhà nghề. (Chúng tôi vẫn c̣n thành thực cám ơn ḷng tận tâm của họ).

 

DỰ ÁN... 

 

- Tiếp tục và tiếp theo những việc đă làm. 

- Gửi thường xuyên thiết bị dụng cụ và thuốc men. 

- Hỗ trợ y tế cho các trại mồ côi ở Việt nam. 

- Thúc đẫy sự hợp tác y tế Pháp Việt. 

- Tổ chức mang bác sỹ Việt nam sang Pháp tập sự. 

- Phát triển sự hợp tác với các tổ chức nhân đạo khác. 

- Tổ chức chuyến công tác y tế và tương tự y tế năm 2013...