HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

Từ năm 1990…

 

-       20 đợt công tác Y tếcác bệnh viện từ Bắc xuống Nam

-       12 đợt công tác Vật trị liệu tại thành phố Hồ Chí Minh (ông Philippe Badin)

-       Hơn 100 bác sỹ chuyên khoa, Y nhân viên y tế đă t́nh nguyện tới Việt nam để hoạt động hợp tác hỗ trợ chăm nom sức khỏe đào tạo.

-       Hơn 100 tấn thiết bị y tế thuốc men (11 containers) đă đươc viện trợ cho các bệnh viện.

Dự án : 

 

-       Tổ chức đợt công tác y tế đa ngành (thứ 21) ở bệnh viện G̣ Công nam VN) vào tháng 10 năm 2013. (miền >