CHÚNG TÔI LÀ AI ?

 

Hội từ thiện A.M.P.H.O.R.E. VIỆT NAM được thành lập năm 1991, dưới đạo  luật 1901 của Pháp.  Mục đích hoạt động duy nhất của hội là nhân đạo, độc lập, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, chính trị hay tôn giáo. Hội ra đời v́ t́nh đoàn kết giữa  thế giới Y tế và Điển, một em bé bị bệnh nặng không cứu chữa được ở Việt nam, nhưng đă được chữa bệnh và cứu sống ở Pháp, tại bệnh viện của tỉnh Grasse. Quy chế  của hội được đặt tại trụ sở:

 

                         Bệnh viện Clavary - Khoa Tai Mũi Họng

                                     06130 GRASSE, Pháp.

 

Các  Bác sỹ, Y tá, Nhân viên  tương tự  y tế và nhiều người t́nh nguyện khác tham dự hoạt động của hội, với mục tiêu:

    - Lập mối liên hệ nghề nghiệp giữa đoàn bác sỹ Pháp và Việt nam, nhằm thúc đẩy một ngành y tế tân tiến và chất lượng ở Việt nam bằng  cách viện trợ thiết bị y tế, giải phẫu và gây mê cho các khoa trong bệnh viện...

   - Tổ chức gập gỡ, trao đổi giữa đoàn y tế và tương tự y tế Pháp Và Việt, để so sánh và nâng cao điều kiện làm việc,  đào tạo và giảng dậy về các vấn đề săn sóc bệnh nhân...

 

Hội đồng quản lư...

 

            Chủ  tịch:                 Bs Jean-Claude BELTRANDO

Phó Chủ tịch:         

                                               Bs Alain DEHON

                                               Bs Jean-Claude PALLERI

 

            Tổng Thư kư:          Ông Jérôme PIERRET

 

            Thủ  quỹ:                  Ông André MARTINI

 

           

 

Ban liên lạc:

 

            Phương pháp Nghe nh́n: Ông Gérard JOSEPH

            Kỹ Sư Tin học:     Ông NGÔ-MAI CƯỜNG

 

 

Ban Vận tải:

 

            Vận tải đường trường:   Ông Michel FREGIER

            Bốc nhấc:                          Ông Jérôme PIERRET

 

Ban Kỹ thuật:

 

            Kỹ thuật viên Y tế:       Ông Georges ZAGOURIS

 

           

            -Ban Vật lư trị liệu (thuộc tỉnh MOULINS): Ông Philippe BADIN:

 

           

 

Tài  nguyên...

 

            - Các nguồn trợ cấp

            - Tiền thu nhập tại các cuộc biểu diễn công cộng về Nghệ thuật,Văn hóa hay Thể thao...

            - Tiền ủng hộ và đóng góp...

 

Phải  biết rằng...

 

            ...Toàn  thể những người t́nh nguyện đi giúp đều tự ḿnh đài thọ chi phí chuyên chở và ngự trú.

            ...Ngân sách của hội được thủ quỹ kiểm soát và giữ đúng hàng ngày.

            ...Tiền  mặt hay ngân phiếu ủng hộ hội chỉ được dùng để mua thiết bị y tế va thuốc men.

            ...Hội đài thọ chi phí vận tải các loại thiết bị và thuốc men bằng máy bay.

 

Thành viên...

 

  Hội gồm có:

 

1) Thành viên "danh dự", là những  người đă có công lao với hội, họ được miễn phí đóng góp.

2) Thành viên "ân nhân", là những người ủng hộ hay đóng góp mỗi năm  một khoản tiền do tổng hội đồng định quyết.

3) Thành viên "hoạt động", là những người tham dự hoạt động ở Pháp để chuẩn bị các đợt công tác.

4) Thành viên Y tế là những thành viên có khả năng y tế và t́nh nguyện tham dự các đợt công tác y tế của hội.